گواهی نشان دکمه سبز چیست؟

گواهی نشان دکمه سبز یک گواهی جهانی تحت نظارت دولتی است. این نشان هویت اجتماعی و زیست محیطی منسوجات تولید شده را مشخص می کند که زیر نظر شرکت های مسئولیت پذیر تولید می شود.

کدام شرکت ها می توانند این نشان را دریافت کنند؟

برنامه ی گواهی نشان سبز برای تمامی شرکت ها و فروشندگان منسوجات باز است. در واقع بنگاه های تجاری و شرکت هایی که محصولات شخص ثالث را با نام تجاری خود به فروش می رسانند می توانند این گواهی را دریافت کنند. این طرح شامل شرکت هایی نمی شود که به ندرت محصولات شخص ثالث را می فروشند و البته در قبال آن زیاد هم مسئولیت پذیر نیستند.

نشان دکمه سبز از طرف چه نهادی پشتیبانی می شود؟

سازمان-توسعه-و-همکاری-اقتصادی
سازمان-توسعه-و-همکاری-اقتصادی

وزارت توسعه و همکاری اقتصادی دولت آلمان (BMZ) صاحب امتیاز این نشان است. در واقع این نهاد ضوابط و شرایط نشان دکمه سبز را مشخص می کند. ارزیاب گران مستقل انطباق آن را با معیارهای این طرح نهاد ملی اعتباربخشی آلمان ارزیابی خواهند کرد. در واقع یک ارزیابی قابل اعتمادی را تضمین خواهد کرد. به متقاضیانی که در این ارزیابی موفق خواهند شد، نشان گواهینامه  Grüner Knopf یا همان دکمه سبز از طرف BMZ اعطا خواهد شد.

طرح علامت گواهینامه Grüner Knopf چه نقشی در تدارکات عمومی ایفا می کند؟

علامت گواهینامه دکمه سبز از استانداردهای بین المللی هماهنگ ISO پیروی می کند. همین موضوع باعث می شود که طرح علامت گواهینامه Grüner Knopf برای تدارکات عمومی پایدار در اتحادیه اروپا (EU) مناسب باشد.

سازمان-بین-المللی-استناندارد
سازمان-بین-المللی-استناندارد

علامت گواهی دکمه سبز چه درخواستی از شرکت ها و محصولات آن ها دارد؟

طرح Grüner Knopf اولین علامت گواهینامه تحت نظارت دولتی است که الزامات را هم برای محصولات (مانند منسوجات مد و خانگی) و هم برای شرکت ها تعیین می کند.

همه محصولات باید با 26 الزامات اجتماعی و زیست محیطی مطابقت داشته باشند. انطباق با معیارهای محصول با استفاده از علائم گواهی معتبر و قابل اعتماد موجود ارزیابی می شود.

شرکت‌ها همچنین ملزم به نشان دادن دقت نظر خود در زمینه حقوق بشر و مسائل زیست محیطی هستند که با 20 معیار اندازه ‌گیری می‌شود. این معیارهای شرکت بر اساس دستورالعمل سازمان ملل متحد در مورد اصول تجارت و حقوق بشر و توصیه های خاص از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است.

در مرحله مقدماتی، فرآیند صدور گواهینامه توسط سازمان‌های ارزیابی انطباق منتخب انجام می شود که در سایر زمینه‌ ها معتبر هستند و با مشورت نزدیک و تحت نظارت، DAkkS است.

طرح علامت گواهینامه Grüner Knopf کدام بخش از زنجیره تامین را پوشش می دهد؟

علامت-دکمه-سبز-بر-روی-محصولات
علامت-دکمه-سبز-بر-روی-محصولات

در مرحله مقدماتی، طرح Grüner Knopf برای دو مرحله تولید اعمال خواهد شد. مراحل، “برش-ساخت تریم” (تولید) و “سفید کردن و رنگرزی” (فرایندهای مرطوب).

در سال های آینده، یک کمیته راهبری مستقل به این طرح کمک خواهد کرد تا توسعه یابد و کاربرد آن را به مراحل دیگر تولید گسترش دهد. یکی از معیارهایی که نشان دکمه سبز به دنبال اعمال آن است پرداخت دستمزد زندگانی است.

در مرحله مقدماتی چه شرایط خاصی اعمال خواهد شد؟

چرا طرح دکمه سبز با یک مرحله مقدماتی راه اندازی شده است؟

مرحله مقدماتی طرح دکمه سبز از جولای 2019 تا پایان ژوئن 2021 ادامه خواهد داشت. این مرحله ی مقدماتی به ویژه بر تدوین برنامه ارزیابی انطباق با مشورت DAkkS و فرآیند اعتباربخشی برای نهادهای ارزیابی انطباق تمرکز خواهد کرد.

از درس های آموخته شده در مرحله مقدماتی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات با همه آن ها استفاده خواهد شد که درگیری و اعتبارسنجی و بهینه سازی بیشتر فرآیند کسب نشان گواهینامه  Grüner Knopfرا به همراه داشته باشد. صاحب علامت گواهی، دفتر Grüner Knopf و نهادهای ارزیابی انطباق بر بازخورد شرکت‌های شرکت‌کننده متکی هستند. برای این منظور شرکت های حاضر در مرحله مقدماتی طرح دکمه سبز ملزم به حمایت از این نهادها در ارزیابی فرآیندها خواهد بود. برای افزایش شفافیت، گزارش های ارزیابی انطباق به شکل مناسب در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. هزینه های زمانی و اداری مربوط به شرکت در مرحله مقدماتی به شرکت ها بازپرداخت نخواهد شد.

DAkkS-و-گواهی-دکمه-سبز
DAkkS-و-گواهی-دکمه-سبز

روند درخواست برای مرحله مقدماتی چگونه کار می کند؟

گواهینامه دکمه سبز شامل یک فرآیند سه مرحله ای است. شرکت در مراحل 2 و 3 مشروط به گذراندن موفقیت آمیز مرحله قبل است.

1. درخواست حضور

• شرکت یک درخواست غیررسمی را به دفتر Grüner Knopf ارسال می کند.

• دفتر Grüner Knopf واجد شرایط بودن شرکت را بررسی می کند

• دفتر Grüner Knopf یک تماس مشاوره ای برای آماده شدن برای ارزیابی انطباق به شرکت ارائه می دهد. این شرکت به طور مفصل برای ارزیابی آماده می شود.

2. ارزیابی انطباق اولیه توسط یک نهاد مستقل انجام می شود.

• دفتر Grüner Knopf یک سازمان مستقل ارزیابی انطباق را به این نهاد اختصاص می دهد

• شرکت قرارداد ارزیابی انطباق را با سازمان مرتبط منعقد می کند.

• سازمان ارزیابی انطباق بر رعایت تمامی معیارهای شرکت نظارت می کند و – بر اساس علامت گواهینامه موجود – مطابقت با معیارهای محصول را در سنجش خود قرار می دهد.

3. انعقاد قرارداد مجوز

انعقاد-قرارداد
انعقاد-قرارداد

• اگر ارزیابی انطباق شرکت و محصول(ها) رضایت بخش باشد، شرکت قرارداد مجوز را با دفتر Grüner Knopf امضا می کند.

• در طول مدت اعتبار قرارداد مجوز، شرکت ممکن است اعتبار محصولات دارای گواهینامه Grüner Knopf را شناسایی کند.

درخواست برای نشان گواهینامه دکمه سبز چه هزینه هایی را شامل می شود؟

در مرحله مقدماتی، مالک علامت گواهی منابع را برای ارزیابی انطباق اولیه در دسترس قرار می دهد (گواهینامه آزمایشی). این شامل خدمات مشاوره احتمالی از دفتر Grüner Knopf می شود که قراردادهای منعقد شده توسط شرکت و سازمان ارزیابی انطباق مشخص می کند و اینکه چه کسی هزینه ها را تقبل می کند. هزینه های متحمل شده پس از صدور گواهینامه توسط سازمان انجام می شود.

فقط هزینه های محدود برای مرحله مقدماتی توسط مالک علامت گواهی پرداخت می شود. تایید شرکت در مرحله مقدماتی نیز منوط به ارزیابی انطباق است. اجسام دارای ظرفیت در دسترس هیچ حق قانونی برای تایید ارزیابی انطباق رایگان در مرحله مقدماتی وجود ندارد.

شرکت ها به خصوص در مرحله مقدماتی چه کمکی باید داشته باشند؟

پرداخت هزینه ها توسط دفتر Grüner Knopf در مرحله مقدماتی بستگی به این دارد که شرکت حاضر در دوره مایل باشد به مالک علامت گواهینامه و دفتراصلی، امکان دسترسی به مستندات ارزیابی انطباق اولیه شامل بررسی اسناد و فرآیندهای ارائه شده برای ارزیابی انطباق را بدهد.

معیارهای شرکت و معیارهای محصول نشان گواهینامه دکمه سبز در موارد فردی، کارکنان دفتر Grüner Knopf و/یا کارکنان صاحب علامت گواهی ممکن است در آنجا حضور داشته باشند. بررسی دقیق اطلاعات، اسناد و فرآیندهای ارزیابی انطباق از مرحله مقدماتی تنها به این منظور است که مالک علامت گواهینامه و دفتر Grüner Knopf برای تأیید و بهینه سازی بیشتر برنامه و فرآیندهای مربوط به صدور گواهینامه دکمه سبز بررسی دقیق به این هدف محدود می شود. اطلاعات در دسترس قرار می گیرد کاملاً محرمانه خواهد بود و مشمول یک توافق نامه محرمانه خاص بین شرکت، مالک علامت گواهینامه و دفتر Grüner Knopf است.

کلاس های محصول واجد شرایط برای دریافت نشان دکمه سبز

طبقه-بندی-محصولات
طبقه-بندی-محصولات

توضیحات و طبقات محصول بر اساس طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم (“طبقه بندی خوب”) است.

کلاس 5: پوشک بچه. جوراب شلواری; نوار بهداشتی؛

کلاس 9: بند عینک. کیسه های عینک؛ کیف های عینک؛ کیف های دوربین فیلمبرداری; موارد برای داده ها مانند دستگاه های ذخیره سازی؛ کیس برای پخش کننده های رسانه دیجیتال؛ کیسه برای دستگاه های عکاسی؛ ظروف برای لنزهای تماسی؛ کیف برای هدفون؛ کیف های مناسب برای تلفن های همراه؛ دستگاه های ذخیره سازی؛ کیس لنز؛ کیس برای PDA ها؛ کیس برای دستگاه های ناوبری ماهواره ای؛ کیس برای رایانه های لوحی؛ کیف برای ماشین حساب های جیبی؛ کیس برای تلفن؛ کیس برای پخش کننده های رسانه ای قابل حمل؛ شامل گواهی دکمه سبز می شود.

کلاس 10: پتو برای مقاصد پزشکی. لباس های تحت فشار برای درمان پزشکی؛ ورق ها [پرده] برای استفاده پزشکی؛ لباس پزشکی; جوراب بافی پزشکی؛ پرده های جراحی؛ لباس مخصوصا برای اتاق عمل؛ لباس محافظ برای مقاصد پزشکی؛ جوراب و جوراب بافی برای پزشکی ؛ برگه های سالن عمل; ژاکت تنگ؛

همچنین

طبقه 11: روکش های پارچه ای نصب شده برای سر بخاری پوشاک؛ روکش های پارچه ای نصب شده برای توستر برقی؛ پوشش های پارچه ای نصب شده برای بطری های آب گرم؛ سایه های لامپ؛

طبقه 12: پاپوش برای کالسکه. پشه بند صندلی چرخدار; تابه های مناسب برای دوچرخه؛

طبقه 15: جعبه برای آلات موسیقی. کیسه های مخصوص نگهداری آلات موسیقی؛

طبقه 16: کیف لوازم التحریر.

طبقه 18: چمدان، کیف، کیف پول و سایر وسایل حمل و نقل. چتر و چتر آفتابی؛ لباس برای حیوانات خانگی;

پوشش برای حیوانات؛

طبقه 20: تخت کمپ. تشک کمپینگ; پد خواب؛

طبقه 22: کیسه برای بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل. چادر؛ بانوج; سایبان;

طبقه 24: کاور برای مبلمان. پرده؛ کتانی; برچسب های ساخته شده از مواد نساجی.

طبقه 25: پوشاک. پوشش سر؛

طبقه 27: فرش، قالیچه و حصیر؛

مجتمع پوشاک امی و گواهی دکمه سبز

مجتمع-پوشاک-امی
مجتمع-پوشاک-امی

از آن جایی که محصولات مجتمع پوشاک امی هم جزو کالاهای اروپایی هستند به همین خاطر بر روی برخی از آن ها برچسب گواهی دکمه سبز درج شده است. در واقع شما می توانید با خرید از این مجموعه مصولاتی را تهیه کنید که دارای استانداردهای روز جهان هستند.

#دکمه_سبز # Grüner_Knopf #لباس # پوشاک #استاندارد_نساجی #پوشاک_امی

آیا این پست برای شما مفید بود؟

امتیاز متوسط 0 / 5. تعداد: 0

اولین نفری باشید که رای میدهید.